Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Munka szó jelentése

munka (főnév)

Work.jpg

Egy célra irányuló erőfeszítés, értékteremtő emberi tevékenység.

A jól végzett munka öröm annak, aki túl van rajta. A munka becsülete fontos egy társadalomban. Munka nélkül nincs termelés, termelés nélkül nincs igazi siker, jólét. A gyep rendszeres gondozása is munka.


Eredet [munka < ómagyar: munka < ősmagyar: muka (munka, erőlködés) < dravida: mukku (dolgozik, erőlködik < nyög)]


További részletezés

1. Célirányos tevékenység, aminek eredménye felhasználható vagy másokkal elcserélhető termék vagy szolgáltatás. A munka fizikai vagy szellemi energiát és időt igényel, valamint tartós megélhetést biztosít.

Az asztalos jó munkája nyomán a vevő elégedett az elkészült bútorral. Az értékesítő munka nagyon kemény, de érdekes, mert sok emberrel kell kapcsolatba lépni.


2. Tevékenységsorozat, amely egy meghatározott termék elkészítéséhez szükséges.

A lakás falfestésének munkáját két napig végezte két festő. A munka végeztével benyújtják az számlát.


3. Elvégzendő tennivaló, meghatározott feladat, vállalt kötelezettség teljesítése.

A háziasszonyt munkája a konyhába szólítja. A családban a gyerekek munkája a szobájuk kitakarítása.


4. Tervszerű tevékenység eredménye. Az a dolog, termék, ami egy célirányos tevékenységből megszületik.

A festő munkáit a tavaszi kiállításon mutatják be. A költő munkáit csak a halála után ismerte el a hivatalos irodalom.


5. Fáradtságot okozó erőkifejtés, erőfeszítés egy teendő végzésében.

A sportoló az edzés végére a nagy munkában kifáradt. A gyerek az egész napi futkározás munkájától jól alszik az éjszaka.


6. Elvégzett erőkifejtés, amelyet egy feladat elvégzésére fordítanak.

Az asszony dicséri a hímzést, hogy mennyi munka van benne. A lakodalomba meghívott szakács nagyra becsüli az esküvői menübe fektetett munkát.


7. Egy konkrét mű minősége, tárgy kidolgozásának módja, kivitele.

Az ékszerésznél a vevő megcsodálja a nyakék munkáját. – Szép a munkája ennek a darabnak – mondja elismerően.


8. Készülő termék, tárgy, amelyen egy személy dolgozik, a még nem kész darab.

A mester kivette az inas kezéből a munkát, igazított rajta egyet, majd visszaadta, hogy tovább dolgozzon rajta. Az inas elismerően nézi a visszakapott munkát, hogy a mester egy-két mozdulattal mennyit javított rajta.


9. Fizika: Létrehozott hatás. A fizikai világban egy erő okozta elmozdulás mértéke.

A fizikaórán a tanulók kiszámítják a munkát. A munka képlete benne van a fizikakönyvben.


10. Villamosság: Villanyáram hatása, amelyet az áram egy adott ellenálláson át egy bizonyos áramerősség fenntartásakor létrehoz.

A mérnök a generátor megtervezésekor figyelembe veszi azt a munkát, amit a berendezésnek folyamatosan teljesítenie kell. A lakásunkban felhasznált áram munkáját kifizetjük az áramszolgáltatónak.


11. Átvitt értelemben: Meghatározott működés. Berendezés, gép, termelő vagy szolgáltató egység működése, illetve ennek eredménye.

A traktor munkája a mezőgazdaságot szolgálja az iparosodás óta. A gyár munkája során egyre nagyobb mennyiségű személygépkocsit állít elő. A reklámcég idei munkája az új kozmetikai termék piacra juttatása.


12. Átvitt értelemben: Kíméletlen eljárás; felforgató, gonosz vagy másoknak szenvedést okozó tevékenység.

Az alattomos rágalmazó munkája a megtépázott becsület. A bűnszövetkezet alattomban végzi a munkáját.


13. Átvitt értelemben: A természeti erők működése, változtató hatása, jelensége.

A tengerparton a homokdűnéken látni a szél munkáját. A meredek hegyoldalról lemosott talaj a nagy esőzések munkája.


14. Átvitt értelemben: Egy testrész, szerv működése, megvalósuló funkciója.

A gyomor munkája az emésztés. A megnövekedett erőkifejtés növeli a szív és a tüdő munkáját.


15. Átvitt értelemben: Az állat erőkifejtése az ember szolgálatában.

Az ekét húzó lovak munkáját megbecsüli a gazda. A versenyló szép munkája meghozta a győzelmet a zsokénak.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A munka dandárja – (Népies: a célirányos tevékenység legnehezebb, legnagyobb része).


A munka könnyebb/könnyebbik végét fogja – (felületesen, kényelmesen végzi vagy szereti végezni a dolgát).


Aki kerüli a munkát, nehezen tölti meg a gyomrát – (akinek nincs megélhetése, gyakran éhezik).


Alkotó munka – (főleg szellemi tevékenység, amelynek eredménye egy jelentősebb alkotás, mű).


Amilyen a munka, olyan a jutalom – (a gondossággal végzett munka hozza meg a kellő sikert, eredményt).


Beszünteti a munkát – (sztrájkolni kezd).


Ég a keze alatt/kezében a munka – (ügyesen, gyorsan és jól dolgozik).


Élő munka – (az ember szellemi és testi erejének célszerű felhasználása, megjelenése egy új termékben).


Embernél munka, istennél áldás – (Régies: az emberé a kétkezi munka, az istené a gondviselés).


Hajtja a munkát – (sietteti, gyorsítja a dolgozás menetét).


Hamar munka ritkán jó – (az elkapkodott tevékenység, dolog csak néha sikeres).


Hasznos munkának nincsen fáradsága – (ha látja az ember a tevékenységének eredményét, akkor nem fárad el).


Holt munka – (az elkészült termék, amely termelési eszközökben, fogyasztási cikkekben tárgyi alakot öltött tevékenység).


Irtózik/húzódozik a munkától – (nem szeret dolgozni, lusta).


Jól megfogja a munka végét – (alaposan nekilát a dolgának, és serényen dolgozik).


Kerüli a munkát – (nem szeret dolgozni).


Kétkézi munka – (nehéz, kemény testi, fizikai tevékenység).


Keze munkája után él – (fizikai tevékenységgel tartja el magát).


Megmarkolja a munkát – (nagy lendülettel, erősen kezd dolgozni).


Munka/munkája után lát – (elindul, hogy elvégezze a teendőit).


Munkába állít – (a.) egy alkalmazottat beosztásba helyez; b.) egy gépet, berendezést működtetni kezd).


Munkába veszi – (megkezdi az elkészítését, dolgozni kezd rajta).


Munkát ad neki – (a.) alkalmazásba veszi; b.) gondot okozó, ügyességet kívánó foglalatosságot ad neki).


Munkát vállal – (dolgozni kezd egy helyen, hogy abból éljen).


Nem fél a munkától – (tud és szeret dolgozni).


Önkéntes/társadalmi munka – (önként vállalt, a közösség érdekében díjtalanul végzett tevékenység).


Sír a kezében a munka – (ügyetlenül, kényszeredetten, rosszul dolgozik).


Szapora munka – (Népies: hamar elkészülő dolog, aminek van látható eredménye).


Szeretné a hasznot, de fut a munkától, pedig isten is munkára fizet – (Régies: a lustaság nem hoz eredményt, hiába akarja az ember a sikert).


Tiszta munka – (a.) tisztességes, becsületes eljárás; b.) jól elvégzett, többé semmiféle nehézséget, bonyodalmat nem okozó dolog; c.) alapos, teljes pusztítás, rombolás).


Zöld munka – (Régies, szőlészet: szőlőben végzett növényápolás).


Közmondások

A munka nem szégyen – (semmiféle kenyérkereset, foglalkozás nem alacsonyítja le az embert).


A munka nemesít – (a jól elvégzett feladat az embert becsületesebbé, erkölcsösebbé, magasabb rendűvé teszi).


Hamar munka ritkán jó – (az elhamarkodott, felületes dolog nem sokat ér).


Munka után édes a nyugalom/pihenés – (a.) az pihen igazán jól, aki rendesen dolgozott; b.) dolgunk végeztével jólesik pihenni).


Lezárva 7K: 2012. június 5., 18:29
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)