Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Misztikus szó jelentése

misztikus (melléknév)

1. Titokzatos, rejtélyes; az emberi elme számára megmagyarázhatatlannak látszó (dolog, jelenség, hely).

Az asszony férje misztikus körülmények között tűnt el. Az európaiak számára Japán misztikus országnak tűnik.


2. Érthetetlen, homályos (elgondolás, magyarázat, jelenség), aminek értelme nem fogható fel, nem deríthető ki.

Az egészséges táplálkozás titkát egy csomó misztikus elképzelés szövi át. Az új közgazdasági témájú könyv egy csomó misztikus magyarázatot tartalmaz a gazdaság működéséről.


3. Vallási, filozófia: Isteni titkokon alapuló (elképzelés, szemlélet, módszer), ami egyrészt az istennel való titokzatos egyesülésre, másrészt az adott tan rejtélyes tartalmára vonatkozik, azzal kapcsolatos, ahhoz tartozó.

A kereszténység misztikus oldala böjtölést, és imával teli elmélkedést jelent. Az iszlám misztikus írásai a szufizmusban találhatók meg. A buddhizmus misztikus tanításának leginkább a tibeti lámák a tudói.


4. Vallási, filozófia: Isteni titkokkal foglalkozó (személy, csoport), aki természetfölötti beavatás részese, vagy az igyekszik lenni.

A misztikus szerzetes a világtól elzárva, egy barlangban él magányosan. A misztikus vallási rend követői egész életükben magányosan élnek, mert úgy tartják, hogy csak egyedül ismerhetik meg isten valóságát. A misztikus filozófushoz messze földről érkeztek tanítványok.


Eredet [misztikus < latin: mysticus (rejtelmes) < görög: müsztikosz (titkos) < müo (elzár)]misztikus (főnév)

Vallási: Az isteni titokzatossággal foglalkozó személy, aki a természetfölöttivel kapcsolatos tanítások, módszerek szerint él, azokat használja, és úgy véli, hogy ilyen tudás birtokában van, vagy ilyen tudást birtokolni igyekszik.

A keresztény misztikusok között találjuk Szent Ágostont (4-5. század) vagy Aquinói Szent Tamást (13. század). A pap igyekezett életében misztikussá válni.


Lezárva 7K: 2011. szeptember 3., 17:38
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)