Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Minősítés szó jelentése

minősítés (főnév)

Írásos véleményt tartalmazó irat, amelyben egy személy megfelelőségéről vagy egy termék működőképességéről, hibátlanságáról nyilatkozik egy arra jogosult személy.

A igazgató minden alkalmazottnak átadta a minősítését, amit a főnöke írt róla. A kézikönyv mellett a csomagban a minősítés is megtalálható.


Eredet [minősítés < minősít + -és (főnévképző)]


További részletezés

1. Hibátlanság szerinti osztályozás; egy termék, szolgáltatás, dolog besorolása egy szabvány vagy szempontrendszer szerint egy csoportba vagy osztályba.

Az ellenőr végzi az elkészült árucikk minősítését. Csak a teljesen hibátlan terméknek lehet első osztályú a minősítése.


2. Bizonyos dolognak tekintés; egy cselekvés, eljárás adott szempont szerint értelmezése.

A másik ember hallgatása a jogász minősítése szerint: beleegyezés. A tanuló viselkedése a tanár minősítése szerint szemtelenségnek tekinthető.


3. Egy személy besorolása egy csoportba bizonyos szempont szerint; beosztás egy jellegzetes emberi csoportba a viselkedése, öltözéke, külseje alapján.

Az ember sokszor végzi egy idegen minősítését az első benyomás alapján. A tiszta, ápolt külső „megbízható” minősítést ad az embernek.


4. Hivatalos: Hivatalos elbírálás, értékelés; hivatalos véleménynyilvánítás egy személy (szakmai) tudásáról, képességéről.

A szakemberek minősítését egy bizottság végzi. Az igazgató az iroda dolgozóinak minősítésével van elfoglalva.


5. Sport, hivatalos: Jogosultság megszerzése egy másik, rangosabb versenyen indulásra az elért eredmény alapján.

A világbajnokságon elért helyezés egyet jelent az olimpiára minősítéssel. A kiesés miatt nem sikerült a csapat minősítése a következő világversenyre.


6. Jogi: Jogi szempontból értékelés, elbírálás; bizonyos besorolásúnak, típusúnak nyilvánítás egy arra jogosult személy, hatóság, illetve törvényi szabályozás által.

A bíróság kiadott minősítése az ügyletre: adás-vétel. Végrendelet a közjegyzőhöz benyújtott saját kézírású irat minősítése.


7. Jogi: Bűncselekmény súlyosságának megállapítása; a büntetőjog alapján annak megállapítása, hogy egy cselekmény a törvénykönyvben meghatározottak szerint milyen bűncselekményként, illetve milyen súllyal sorolható be.

A bíróság minősítése az esetre: több emberen elkövetett cselekmény. Az ügyvéd sikere abban áll, hogy a vád minősítését enyhébbre változtatta a bíróság, mint ahogy azt az ügyész indítványozta.


Lezárva 7K: 2013. szeptember 10., 17:56
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)