Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kutya szó jelentése

A lap korábbi változatát látod, amilyen Operátor (vitalap | szerkesztései) 2016. szeptember 20., 09:30-kor történt szerkesztése után volt. (Kód korrekció)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

kutya (főnév)

Dog.jpg

Ugató, négylábú házőrző állat.

Falun gyakran kutyák ugatásától hangosak az utcák. A juhász kutyája a nyáj körül szaladgál.


Eredet [kutya < ómagyar: kutya < ősmagyar: kutha (kutya) < dravida: kukkal, kukkan (kutya) < kukká (ugat < hangutánzó)]


További részletezés

1. Kis és közepes testű, ugató, négylábú állat, amely a ragadozók közé tartozik. Egy kutya ház- és nyájőrzésben, nyomkeresésben, különféle tárgyak, anyagok, eltűnt személyek felkutatásában, vadászat közben segít az embernek, de lehet játékos társ vagy házi kedvenc is.

A lány talált egy kóbor kutyát az utcán, megsajnálta és hazavitte. A vadász várja, hogy a kutyák ugatása kiűzze a vadat a sűrűből.


2. Átvitt értelemben: Becstelen ember; megvetésre méltó személy, aki olyan tettet követ el, ami miatt szégyellheti magát.

Zsiványok, hitvány kutyák, takarodjatok innen! A boltosról kiderült, hogy disznó kutya, mert becsapja a vevőit.


3. Átvitt értelemben: Egy senki, semmi; figyelembe se veendő, teljesen jelentéktelen személy, tárgy, dolog.

Egy gőgös ember kutyának nézi a többi embert. – Ugyan! Ez kutya!


4. Átvitt értelemben: Talpnyaló. Pénzért vagy egyéb előnyökért bármire képes ember.

A főnök kutyái minden gondolatát helyeselték, és ezt mindenkivel tudatták. Látszólag jó kutyának lenni, hiszen közreműködésüket mindig bőségesen megjutalmazzák.


5. Átvitt értelemben: Rossz személy. (Megbélyegzés, sértő használatban.)

Kutya, aki bánja, hogy katonának állt! Kutya az anyja!


6. Átvitt értelemben: Senki; egyetlen egy ember sem.

Kutya hiszi, hogy a tanú nem látott semmit. A kutya szólna bármit, ha előre tudja, hogy rossz lesz a fogadtatás.


7. Bányászat, átvitt értelemben: Szállítókocsi; keskeny vágányú sínen futó, kisebb űrtartalmú szállítókocsi kibányászott ásványok, ércek, szén, illetve építkezési anyagok szállítására; csille.

A bányából kis villanymozdony húzza fel a kutyákat. Régen ló húzta a telepakolt kutyát.


8. Régies, történelmi: Hitetlen ember. A török hódoltság idején, a magyar–török viszonylatban a másik fél vallásában hívő személy becsmérlésére használták.

A kutyák nem hisznek az igaz istenben! A kutyák megtámadták hajnalban az egri várat.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A kutya se ugatja meg – (senki sem törődik vele, senkinek sem hiányzik).


A kutyának sem kell – (hitvány dolog).


Annyi, mint a tarka kutya – (nagyon sok van belőle).


Az ő kutyája – (a.) olyan ember, aki egy másik embernek ki van szolgáltatva, akivel tetszése szerint bánhat; b.) egy embernek szolgai hűséggel tartozó személy).


Bánja/megbánta, mint a kutya, amelyik kilencet kölykezett – (nagyon sajnálja a tettét).


Bekapja, mint a kutya a legyet – (hirtelen a szájába veszi).


Belekap a kutya a lábába – (az eb hirtelen mozdulattal váratlanul megharapja az ember lábát).


De ez sem kutya ám – (ez is értékes dolog).


Eb mondja kutyának, kutya a farkának – (nem intézi el, hanem továbbadja az utasítást másnak, többnyire egy alárendelt személynek).


Eb, aki bánja, kutya, aki szánja – (sebaj, nem kell vele törődni).


Egyik kutya, másik eb – (egyformán rossz mindkettő).


Ez már a kutyáké – (kárba veszett dolog, aminek már nem lehet hasznát venni).


Földikutya – (Állattan: hengeres testű, széles, vaskos fejű, arasznyi nagyságú, a vakondhoz hasonló életmódot folytató rágcsáló állat).


Futó kutya – (Művészet: a görög építészetben kialakult, visszacsapó hullámokat utánzó díszítő elem).


Hamis a kutya – (Tájszó: harapós az eb).


Itt van a kutya elásva/eltemetve – (ez itt a bökkenő, a gondot okozó lényeg).


Jó ő, csak a kutyák rosszak, hogy rég meg nem ették – (egy rossz ember).


Kivert kutya – (a.) gazdátlan, elüldözött eb; b.) Átvitt értelemben: otthontalan, mindenünnen kirekesztett ember).


Kutya füle/fülét – (szó sincs róla, hogy is gondolhatsz ilyet).


Kutya se – (senki, semmi).


Kutya van a kertben – (hiányzik a szerelmi vagy házastársi hűség).


Kutyába sem veszi – (semmibe veszi, lenézi).


Kutyára bízza a hájat/szalonnát – (olyanra bízza a dolgot, ügyet, aki inkább kárt tesz benne).


Kutyának se való / kutyának való – (az emberhez méltatlan, vagy az ember számára megalázóan rossz dolog).


Kutyástul, macskástul – (Népies: minden holmijával együtt).


Lepereg róla, mint kutyáról a víz – (a szidás nem hat rá, nem javul meg tőle).


Lesz/jön még kutyára dér – (majd megjárod egyszer).


Megette a kutya – (nem lett belőle semmi).


Nagy kutya – (a.) ravasz, fondorlatos, fortélyos személy, akinek az eszén nehéz túljárni, akibe nem jó belekötni; b.) szoknyavadász férfi; c.) befolyásos, magas rangú személy).


Olyan hideg/sár van, hogy ölben viszik ki ugatni a kutyákat – (nagyon hideg / nagyon nagy sár van odakint).


Otthagyta, mint kutya a szarát/Szaharát – (a.) elintézetlenül hagyta a dolgait; b.) szanaszét hagyta a holmijait; c.) szó nélkül otthagyott egy embert, társaságot).


Összehúzza magát, mint a kutya a vackon – (Tájszó: a.) nagyon összehúzódik; b.) nagyon szerény, nem akar alkalmatlankodni).


Se kutyája, se macskája – (egyedül, magányosan él).


Ugat belőle a halál kutyája – (Népies: a.) közeli halálát jósolva, hosszan elnyújtva köhög; b.) erősen köhög).


Úgy bánik vele, mint a kutyával – (durván, megalázóan, nagyon rosszul bánik vele).


Úgy élnek/vannak, mint a kutya meg a macska – (rossz viszonyban vannak, örökké marakodnak).


Veszett kutya – (a.) veszettségben szenvedő eb; b.) Átvitt értelemben: ingerlékeny, ok nélkül támadó, sértegető természetű személy).


Közmondások

A kutya nem hagyja el az ugatást – (az ember természete nem változik).


A kutya ugat, a karaván halad – (a céltudatos ember nem törődik az ellenség gáncsoskodásával és fecsegő mendemondáival).


Aki kutyával hál, bolhásan kel fel – (aki hitvány, rossz emberek közé keveredik, rosszul jár).


Amely kutyának veszett hírét költik, el kell annak veszni – (Régies: rágalmazással vesztét lehet okozni egy embernek).


Amely kutyát bottal kergetnek/hajtanak a nyúl után, nem fogja azt meg – (kedv nélkül végzett munkának nincs, vagy nem jó az eredménye).


Amelyik kutya ugat, az nem harap – (a hangoskodó ember rendszerint nem veszélyes).


Az erősebb kutya baszik – (annak sikerül a dolog, akinek nagyobb a hatalma, az ereje, aki erőszakosabb).


Ha kutyával akarsz tréfálni, bot legyen a kezedben – (a goromba, durva ember nem érti a tréfát).


Idegen kutyának lába közt a farka – (Tájszó: idegenek között mindenki bátortalanabb, mint a megszokott környezetben).


Koncon vesznek össze a kutyák – (az önző emberek nem tudnak egymással megosztozni, megállapodást kötni).


Kutyából nem lesz szalonna – (az alaptermészeténél fogva rossz, kegyetlen ember ilyen is marad).


Leforrázott kutya az esőtől is fél – (aki egyszer nagy bajba keveredett, a kicsitől is megijed).


Nem csak egy tarka kutya van a világon – (a hasonló még nem azonos).


Nem eszi meg a kutya a telet – (nem szokott elmúlni a tél komolyabb hideg nélkül).kutya (melléknév)

1. Átvitt értelemben: Gyalázatos, nyomorúságos (állapot, élet, helyzet, sors), amely a maga nemében a lehető legrosszabb.

A kutya idő kikezdi az emberek egészségét. A kutya bánásmód miatt sok matróz megbetegszik.


2. Átvitt értelemben: Nehéz, bosszantó (anyag, feladat, helyzet, dolog), ami az embert alaposan próbára teszi.

Az iparos a kutya anyaggal bajlódik. A tanuló nem bír egyedül a kutya házi feladattal.


3. Átvitt értelemben: Megbízhatatlan (eszköz, tárgy, dolog), aminek használata vagy működése veszélyes.

Az öreg iparos még régi, kutya szerszámaival dolgozik. A kovás pisztoly kutya fegyver volt, mert nem lehetett tudni, kiben tesz nagyobb kárt: aki elsüti, vagy akit eltalál a kilőtt golyója.


4. Régies, történelmi: Hitetlen (személy), aki nem a keresztény vallás hívője. A török hódoltság idején, a magyar–török viszonylatban a törökök becsmérlésére használták.

Meg kell óvni hazánkat a kutya törökök támadásaitól! A kutya védők csak nem akarják feladni a várat.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Kutya baja – (a.) nincs komoly baja; b.) teljesen egészséges).


Kutya dolog – (jelentéktelen, lényegtelen ügy).


Kutya kötelessége – (erkölcsi, társadalmi vagy függő viszonyból következő, feltétlenül szigorú kötelessége).


Kutyaélete van – (nyomorult a sorsa, sok baj éri).


Kutyafuttában teszi – (gyorsan, de felületesen végzi el).


Lezárva 7K: 2012. szeptember 14., 15:24
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)