Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Idő szó jelentése

A lap korábbi változatát látod, amilyen Operátor (vitalap | szerkesztései) 2018. március 31., 11:37-kor történt szerkesztése után volt. (időről időre - a második szóban hiányzott a d betű)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

idő (főnév)

Time.jpg

Órával mért mennyiség, amely a világ ismétlődő változásain alapul. Az eltelt órák vagy napok száma.

Az idő soha nem áll meg. Bármelyik jövőbeli idő eljön. Kell, hogy jusson idő a barátainkra. A gyerekek két órányi időt játszanak az udvaron. Régen az időt homokórával mérték.


Eredet [idő < ómagyar: idő < ősmagyar: üdő, ügő (ügető, menő, múló) < dravida: uydi (idő, elmúlás, haladás) < uy (szalad, halad)]


További részletezés

1. A folyamatos létezés mérhető mennyisége, ami a múltból a jelenen keresztül a jövő felé tart. Ez a fizikai világon belül a mozgások érzékelhető egymásutánisága és egymásmellettisége, ami a befejezett ismétlődő mozgásokon keresztül nyilvánul meg.

Az időről azt gondoljuk, hogy állandó sebességgel telik. Az idő sokkal hosszabbnak tűnik, ha a fürdőszoba ajtaján kívül állsz. Az idő múlásával egyre több tapasztalatra teszünk szert.


2. Időtartam, két időpont közti szakasz.

– Belátható időn belül fogunk foglalkozni a problémával – nyugtatta meg az irodavezető az ügyfelet. A vendégek megérkezése, és az ebéd tálalása között rövid idő telt el.


3. Meghatározott időtartam egy szakasza; a nap vagy az év egy bizonyos része, illetve ennek múlása.

Nyáron a kora reggeli és a késő esti idő a legkellemesebb. Az üzletben az eladók megérezték a gyenge és a nagy forgalmú időket: egyszer sokat unatkoztak, másszor sokat dolgoztak.


4. Megfelelő alkalom; a természet rendje vagy a körülmények alakulása következtében egy dologra alkalmas perc/óra/nap.

Mindennek eljön az ideje. Mindent a maga idejében kell eldönteni, megcsinálni.


5. Sport: Időtartam, amely alatt egy gyorsasági verseny résztvevője megteszi a versenyben kitűzött távolságot.

A futó most jó időt fut az edző mérése szerint. Világcsúcs idővel nyeri a bajnokságot a kerékpáros.


6. A nap vagy az év egy szakasza, illetve múlása.

A reggeli időben a sportoló már edz. A dél-európai emberek a délutáni időt pihenéssel töltik. Ősz idején van a betakarítás. Eljött az aratás ideje.


7. Átvitt értelemben: Életkor, az emberi élet tartama.

A nagypapa szép időt ért meg, már kilencven is elmúlt. A fia is benne van az időben, már ő is hetven felé jár.


8. Korszak, adott kor. A történelem folyama, illetve ennek egy szakasza.

Az utóbbi fél évszázad békés időt hozott Magyarországnak. A múlt század közepéig nehéz időket értek meg az itt lakók.


9. Időszámítás; az események múlásának meghatározott megegyezések szerinti jelölése, illetve mérése.

Magyarországon közép-európai idő van. A londoni idő egy órával kevesebbet mutat. Évente kétféle idő változik, közte egy óra eltérés van.


10. Alkalmas időpont egy bizonyos tevékenységre.

Eljött a pihenés ideje. A déli ebéd ideje alatt senki sem dolgozik.


11. Időjárás, légköri viszonyok; a légkör tiszta, derült, vagy borús állapota.

Ma szép idő van, mehetünk strandolni. A kora őszi idő nagyon jó kirándulásra, mert már nincs olyan meleg, de még sok a napsütés A novemberi esős idő rányomja magát az emberek hangulatára is.


12. Filozófia: A valóság változása, amelynek ismétlődő mértéke előre halad az események egymásutánját követve.

Vannak olyan emberek, akiknek sok idejük van, és vannak olyanok, akiknek semmire sincs idejük. Ahol nem változik semmi, ott úgy tűnik, hogy megállt az idő. Ahol gyorsan változnak a dolgok, ott felgyorsul az idő is.


13. Nyelvtan: Az igeidő, amikor egy cselekvés, történés zajlik a beszélő nézőpontjából. Az igéhez kapcsolódó toldalékok és pontosító szók jelzik, hogy az ige eseménye mikor történik. Kifejezheti, hogy valami most történik, régebben történt, vagy még csak később fog történni.

jelen idő: Játszol a kutyával.
múlt idő: Játszottál a kutyával.
jövő idő: Játszani fogsz a kutyával.

A mondatokban az a helyes, ha az időt pontosan megjelöljük. A különböző igéket a megfelelő időben kell használni.

Lásd még: igeidő, befejezett igeidő


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Az én időmben (a te idődben, mi időnkben, ti időtökben...) – (a.) annak idején, amikor fiatal voltam; b.) amikor még én dolgoztam, működtem egy helyen).


Az idő árja – (az élet meg nem állítható folyamata, múlása).


Az idő járása – (Népies: a.) az élet haladása, múlása, az időegységek, napszakok egymás után való következése; b.) a légköri, időjárási viszonyok alakulása).


Az idő moha – (az elmúlás pusztító hatása).


Az idő vasfoga – (az elmúlás szükségszerűen romboló hatása).


Agyonüti az időt – (a.) személy lustálkodik, unalmában tesz, csinál egy dolgot, csak azért, hogy múljanak az órák, napok; b.) dolog, cselekvés alkalmas arra, hogy a vele foglalkozók a ráfordított órát ne érezzék unalmasan hosszúnak).


A török időkben – (akkor, amikor Magyarország nagy része török hódoltsági terület volt).


Az idő kereke – (a történelem feltartóztathatatlan haladása, a változás folyamata).


Az idők szava – (egy adott (rendszerint a jelen) történelmi korszak követelményei, feladatai, korszellem).


Az időt lopja / lopja az időt – (haszontalan dolgot csinál, unatkozik, lustálkodik).


Belátható időben – (gyakorlati szempontból hamar, nem nagyon sok perc/óra múlva).


Egy időre – (rövid vagy bizonytalan periódusig).


Eljár az idő felette – (a.) személy megöregszik; b.) régi már, ezért elavult, kopott).


Előrehalad az idő – (a napból/évből bizonyos, rendszerint több óra/hónap eltelik, késő lesz).


Helyi idő – (Csillagászat, földrajz: egy helyen a nap delelése szerint számított óra, perc, másodperc).


Húzza az időt – (felesleges dolgokkal tölti a perceket/órákat, túlságosan lassan teszi a dolgát, nem tér arra, ami érdemleges).


Idejekorán – (még nem elkésve, egy határidő lejárta előtt)


Idő előtt – (a.) az elvártnál, tervezettnél hamarabb; b.) előbb, mint ahogy alkalmas, kellő, helyes lenne).


Időnek előtte – (az alkalmas pillanat előtt).


Időről időre – (egymás után többször, ismétlődően újra meg újra).


Időt eltölt egy helyen – (egy helyen tartózkodik, amíg bizonyos perc/óra el nem telik).


Időt eltölt vele – (perceket/órákat felhasznál rá, tartama alatt egy dologgal foglalkozik, illetve egy lelkiállapotban érzi magát).


Időtlen idő – (beláthatatlanul hosszú, végtelen időmennyiség, időbeli távolság).


Jó darab/sok idő múlva / idő múltával – (sokára, későn).


Jól benne van az időben – (eléggé idős már (az ember)).


Kitelik az ideje – (Tájszó: el kell mennie).


Lopja másnak az idejét – (hosszabb ideig fölöslegesen akadályoz, feltart egy személyt a munkájában, tevékenységében).


Lopott idő – (annyi perc, óra, amennyit, a hivatalos teendőitől egy személy elvon, és más tevékenységre fordít).


Még fiatal az idő – (korán van még egy dologba belekezdeni, különösen elmenni egy helyről).


Mennyi az idő? – (hány óra van pontosan?)


Mintha megállt volna az idő – (nem történik semmi változás).


Nagy ideje, hogy... – (Tájszó: nagyon is eljött / itt van az alkalom arra, hogy...).


Nagy/szép időt ért meg – (elhunyt személy az átlagosnál hosszabb életet élt).


Nagy idő – (nagyszerű események kora).


Örök időkre – (örökké, vég nélkül).


Pontos idő – (egy földrajzi helyen a valóságos időpontnak megfelelő időjelzés).


Rohan az idő – (a kívántnál gyorsabban múlik az élet).


Sok időt rabol / csak az időt rabolja – (feleslegesen sok vagy az eredményekhez képest igen sok percet/órát vesz igénybe).


Szárnyas idő – (gyorsan múló pillanat).


Szavatossági idő – (annyi év/hónap, amely alatt a gyártó felelősségvállalása érvényes a termék jó minőségéért).


Szép ideje már annak – (meglehetősen sok változás történt már azóta, már nagyon régen volt).


Szolgálati idő – (egy szolgálatban, munkában eltöltött évek).


Szorgalmi idő – (a tanév oktatásra fordítható hónapjai, a felsőfokú oktatásban a vizsgákat megelőző hónapok).


Télvíz idején/időn – (különösen esős, havas vagy olvadásos téli időjáráskor, télen).


Történelmi idők – (olyan évek/korok, amikor nagy fordulatok, változások mennek végbe).


Túlszárnyalja az idő – (a fejlődés elavulttá tesz egy dolgot, korábbi elért eredményt, egykori újdonságot).


Türelmi idő – (türelemből, megértő jóindulatból adott haladék, várakozás).


Végső ideje van – (ez az utolsó alkalom a megtételére).


Közmondás

Az idő pénz – (takarékoskodjunk a percekkel/órákkal, mert munkára, termelésre fordítható, amivel pedig pénzt kereshetünk).


A legjobb orvos az idő.


Az idő mindent kiderít.


Mindennek megvan a maga ideje.


Megjegyzés

Az első meghatározásban a befejezett mozgásciklusok olyan dolgokat jelölnek, mint például amikor a Föld egyszer megfordul a tengelye körül, vagy az óra mutatója átvált a következő beosztásra, vagy egy számkijelző átvált a következő számra.

Ez úgy is megfigyelhető, ahogy az ember befejez elvégzendő dolgokat, például befejez egy lépést a tevékenységei közül.

Erre példa lehet az, amikor megír egy levelet, a postán felad egy csekket, kivasalja a ruháit, befejezi a bevásárlást. Ekkor ezek a cselekvések le is záródnak, és általában eredményesen végződnek.


Lezárva 7K: 2012. január 22., 14:38
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)