Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Asszociáció szó jelentése

asszociáció (főnév)

Pretty.jpg

1. Kapcsolat fennmaradása vagy létesítése, amikor két vagy több viszony jön létre vagy marad fenn különféle részek között; társítás.

A jó színérzék segíti a színek ízléses asszociációját az öltözködésben. A szervezésben fontos a különböző tevékenységek felelős személyekhez való asszociációja.


2. Lélektan: Összekapcsoló lelki folyamat, amelyben az egyik emlékkép, fogalom vagy gondolat egy hasonlóság, ellentétesség vagy térbeli, időbeli érintkezés révén egy másik emlékképet, fogalmat vagy gondolatot idéz fel az elmében; képzettársítás.

A zene hangulata kellemes asszociációkat vált ki a hallgatóban. A regényben leírt történet asszociációt indít el az olvasóban.


3. Vegyipar: Molekulák összekacsolódása a molekulán belüli kötéseknél kisebb erő révén.

Az összekeveredett anyagok közötti asszociáció szobahőmérsékleten állandó kapcsolatot hoz létre közöttük. Az asszociáció nagyobb hő hatására könnyen felbomlik.


Eredet [asszociáció < francia: association (társítás) < latin: associetas (társulás) < ad- (össze-) + socio (társít) < socius (társ < követő) < sequi (követ)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)