WikiSzótár.hu - eljuttat a megértésig | Online magyar értelmező szótár


Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Rólunk szó jelentése

Bemutatkozás

A WikiSzótár.hu magánkezdeményezésből jött létre, ahogy a világon sok egyéb jó dolog. A WikiSzótár.hu tehát semmilyen hivatalos szervvel, intézménnyel nincs kapcsolatban, nem kap sehonnan sem anyagi, sem más támogatást. Magánemberek hozták létre, a magyarul beszélő közösség használatára.

A hivatalosan kiadott szótárakat a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete adja ki. Vannak még ezen kívül más szótárak is, de azokat is nyelvészek írják, tulajdonképpen nyelvészeknek. Azért írjuk: nyelvészeknek, mert az átlagembert miért érdekelné az a dolog, hogy milyen tőhangzóváltozáson ment át egy olyan szóalak, amit kiejteni se tud, hiába van ott a „kiejtési útmutató”. Vagy mennyire hasznos és értelmes úgy meghatározni egy szó jelentését, hogy csupán szinonimákat sorolunk fel vesszőkkel elválasztva, „hiszen egyébként mindenki tud magyarul”.

Leközölt meghatározásaink, adataink kizárólag a szavak jelenlegi vagy régebbi jelentéseiről szólnak, egy értelmező szótár legtisztább és kizárólagos céljával: a jobb megértés segítése. A WikiSzótár.hu nem foglal állást sem politikai, sem vallási, faji, származási vagy egyéb vitában. Határozottan ellenezzük, hogy szócikkeinket, adatainkat akár idézet, akár más hivatkozás formájában felhasználják bármilyen más célú vélemény, ideológia, fajelmélet, politikai vagy vallási elképzelés alátámasztására.

Tudjuk jól, hogy a szótáraknak van nyelvművelő, nyelvhelyességet támogató feladata is. De ez nem jelenti azt, hogy ennek a feladatnak az oltárán feláldozzuk magukat a meghatározásokat.

A fentiekből kitűnik, hogy ezt a kezdeményezést lehet akár a meglévő szótárkultúra kritikájának is tekinteni, bár nem feltétlenül ez volt a célunk. A célunk egyszerű: olyan szótárat adni, amely valódi meghatározásokat ad, ésszerű eredetekkel.

Minden olvasónkból válhat szócikkíró. Ehhez nem kell mást tennie, mint regisztrálni a honlapon. Ehhez érvényes e-mail címmel kell rendelkeznie, és máris kiveheti a részét a WkiSzótár.hu megírásában.

A honlapunk a MediaWiki [1] szabad szoftvert használja. Ezt a rendszert eredetileg a Wikipaedia-hoz fejlesztették ki. A WikiSzótár.hu-nak semmilyen más kapcsolata nincs se a MediaWiki-vel, sem a Wikipaedia-val.

Hálás köszönetünket fejezzük ki ez úton a MediaWiki megalkotóinak.

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)