Szinonima

szinonima (főnév)

Hasonló jelentésű szó; rokon értelmű szó, amelynek jelentés azonos egy másikéval, vagy hasonló ahhoz.

A legtöbb szavunkhoz több szinonima tartozik, ami jelzi, hogy a nyelvünk sok más nyelvvel keveredett. A szinonimák árnyalt fogalmazást tesznek lehetővé. Például szinonimák a következő szavak: nevet, kacag, vihog, röhög, hahotázik.


Eredet [szinonima < görög: szünonümosz (szinonima) < szino- (közös) + nüm (név)]