Reklámmentes WikiSzótár.hu
Kövess minket a Facebookon!

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározás, jelentés, példa, eredet, szinonima, szócikk, fogalom, szóhasználat, nyelvtani adatok)

Ellentétes

(Ellentétes kötőszó szócikkből átirányítva)

ellentétes (melléknév)

1. Egymással szemben álló (állapot, cél, erő, helyzet, jelenség, megnyilvánulás, szándék), amely homlokegyenest eltérő jellegű, egymással szemben álló tartalmú dolog, állapot, állítás, minőség. Ezek általában egymás hatását egészen vagy részben megsemmisítik.

Az egy tárgyra ható egymással ellentétes erőkkel a fizika foglalkozik. Az ellentétes vélemények vitát váltanak ki.


2. Vele meg nem egyező, össze nem egyeztethető (állapot, cél, erő, helyzet, jelenség, megnyilvánulás, szándék).

A kollégiumban tilos a házirenddel ellentétes magatartás. Nehezen képzelhető el a fizikai világ törvényeivel ellentétes jelenség.


3. Filozófia: Egymással kizáró viszonyban álló (fogalom, ítélet).

A filozófus a vitájában megtámadja a nézetével ellentétes ítéletet. A logika segítségével az ellentétes állításokat is kezelni lehet.


4. Nyelvtan: Egymással szembenállást kifejező (mondat, kötőszó, kifejezés).

Az ellentétes kötőszavakat a tanulók megtanulják. Nyelvtanórán a táblára felírt mondatokkal ellentétes mondatot kell mondaniuk a tanulóknak.


5. Régies: Szemközt levő (személy, épület, táj), amely átellenben áll, terül el.

A sarokkal ellentétes épületben van a bank. Tánc közben az ellentétes személy kezét megfogjuk.


Eredet [ellentétes < ellentét + -es (melléknévképző)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Nyelvtan: Ellentétes jelentésű – (egy másik szónak pontosan az ellenkezőjét jelentő).


Nyelvtan: Ellentétes kötőszó – (egymással szemben álló jelentésű mondatok, tagmondatok vagy mondatrészek összekapcsolására való kötőszó, például: de, mégis, mindazonáltal).


Nyelvtan: Ellentétes mondat – (összetett mondat, amely a beszélő személy véleménye szerint egymásnak ellentmondó részekből áll).ellentétes (főnév)

1. Régies: Ellenfél, más célú, véleményű, más nézethez tartozó személy.

Az ellentétesek hamar vitába kerülnek egymással. A küzdősportban két ellentétes csap össze.


2. Régies: Táncpartner, aki tánc közben a velünk szemben álló személy.

A fiú egy csinos ellentétest választ magának a lányok közül. Amikor megszólal a zene, átfogja ellentétese derekát.


Lezárva: 2012. április 15., 12:45 (CEST)